25 års erfarenhet inom konsulttjänster, teknik och outsourcing

Contact Us

YASH I SVERIGE.

YASH Technologies är en ledande partner för affärssystem,
konsultverksamhet, applikationstjänster och outsourcing med en omfattande portfölj av
tjänster och lösningar som inte bara löser dagens IT-utmaningar utan även hanterar
morgondagens affärsprioriteringar. Att leverera mycket innovativa kundanpassade lösningar
och en exceptionellt hög servicenivå är kärnan bakom YASHs affärsmodell.

YASH har funnits i Sverige sedan 2012. Vi fokuserar på framgång för våra kunder och kombinerar
företagslösningar och tjänster. Sverige ligger i teknikens framkant och spenderar mer på FoU än
något annat europeiskt land. YASH är en SAP-partner i Sverige och har en stark närvaro inom
sektorerna Manufacturing, Automotive, Chemical och Healtcare där vi tillhandahåller flexibilitet
och innovation. Vi anpassar också vår service till kunderna både vad gäller marknad och lokal
kultur.

Om YASH Technologies.

YASH har sitt huvudkontor i USA och har regional närvaro genom sälj- och utvecklingskontor på fem kontinenter.

Sänd ett mail till info@yash.com för att få mer information.

CAREERS

Shape Your Future, Join YASH Today!

Address current challenges and get future-ready

From ideas, innovation to execution –
Let YASH be the catalyst for growth!