Raising-supply-chain-performance

Kiran Madhu.

Solution Architect, SAP BASIS

AWS , SAP , SAP HANA