Raising-supply-chain-performance
Subramanyam Bheemisetti

Subramanyam Bheemisetti. LinkedinShare

Solution Architect at YASH Technologies

SAP , SAP S/4HANA , SAP S/4HANA Cloud